top of page

VIRTUAL ARCHITECTURAL SERVICES

everything remotely

consultations, drawings, visualizations

Thanks to our modern solutions, we offer comprehensive and professional 3D modeling services that allow you to visualize your projects in the highest quality, regardless of location.

Our offer:​

1. Architectural visualizations

 • We prepare high-quality visualizations that help present projects to investors and clients, facilitating understanding and acceptance of the concept.

 • We offer both visualizations and virtual tours that enable interactive exploration of the project.

2. Remote 3D modeling of buildings and interiors

 • We create detailed 3D models of both external building facades and interiors, which reflect the realistic appearance and atmosphere of the designed space.

 • We specialize in various types of facilities, including residential, commercial and industrial.

Interior Designs

 • We cooperate with interior designers to create detailed visualizations of interior design, including materials, colors and equipment.

 • Our visualizations help in making decisions regarding the design and functional layout of rooms.

Rendering and Post-production

 • We offer professional renderings that are characterized by a high level of realism thanks to advanced lighting techniques and textures.

 • We also deal with post-production, improving the quality of images and adding details that make the visualizations even more attractive.

3. Academy

 • We teach 3D software and rendering

 • Classes are conducted remotely, individually

Why Choose AB-render?

 • Experience and professionalism: Our team consists of experienced architects and 3D graphic designers who have extensive knowledge and skills in modeling and visualization.

 • Modern technologies: We use the latest tools and software to ensure the highest quality of services.

 • Flexibility and availability: Thanks to remote modeling, we are able to work on projects from anywhere, which allows for flexibility and quick adaptation to the client's needs.

 • Individual approach: We treat each project individually, adapting to the specific requirements and expectations of the client, which guarantees satisfaction and high quality of the final product.

During my journey in Barcelona I went to the Barceloneta in order to see the sea and think

15 min
za darmo

spróbuj

Proces współpracy

 1. Konsultacja: Rozpoczynamy od szczegółowej konsultacji, aby zrozumieć Państwa potrzeby i oczekiwania.

 2. Proponujemy skorzystać z 15 min za darmo -próby online , żeby przekonać się do pracy zdalnej i zobaczyć jak działamy.

 3. Określamy wspólnie zakres prac, harmonogram oraz koszty.

 4. Przystępujemy do realizacji projektu zdalnie w umówionym terminie, regularnie konsultując się z klientem w dogodnym dla obu stron czasie.

 5. Dostarczamy materiały pomocnicze do wykorzystania, usprawnienia współpracy oraz lepszej ogranizacji projektu.

Praca zdalna

Dzięki nowoczesnej technologii projektowanie i współpraca nie były tak łatwe, a zaoszczędzony czas jest nieoceniony.To zupełnie nowy rozdział w architekturze.

Jak pracujemy

Nasz zespół doświadczonych architektów i grafików 3D jest gotowy, aby dostarczyć najwyższej jakości rozwiązania wizualizacji 3D, bez względu na Państwa lokalizację

Zdalnie

Indywidualnie

Profesjonalnie

Stworzyliśmy rodzaj współpracy, który pozwala każdemu być mobilnym i prezentować swoje wizje w nowoczesny sposób.

bottom of page